Srdečne Vás pozývame na prezentácie ročníkových prác 

v jednotlivých triedach:

 

 

 

....príspevky od vyučujúcich....

Vo svojej triede si popri všetkých povinnostiach vieme nájsť aj čas na spoločnú hru napr. Activity. Pri takejto hre zažijeme spolu veľa zábavy a určite je to výborná príležitosť spoznávať svojich žiakov v neformálnej atmosfére. 
Hru BINGO som si vymyslel pre deti hneď ako som začal učiť. Hrávame ju s deťmi každý piatok na konci vyučovacej hodiny alebo vo výnimočných prípadoch (narodeniny, meniny, Mikuláš a pod.) 
 
Deti si nakreslia štvorec 3x3, t.j. štvorec s 9 políčkami, do ktorých si napíšu ľubovoľné čísla od 1 - 30. Ja žrebujem postupne čísla a deti si vyčiarkujú prečítané čísla. Ten, kto prvý vyčiarkne všetkých 9 čísel., zakričí BINGO a je víťaz. Ten získa bod na nástenku BINGA.
 
Na konci školského roka to spoločne vyhodnocujeme a pre žiakov (1, -3. miesto mám pripravené drobné odmeny). 
(priebežné výsledky)
 

prispel: p.učiteľ Zachara (6.A)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

....príspevky od žiakov....

NOC VÝSKUMNÍKOV – Už tretí  rok sa pravidelne zúčastňujeme na Noci výskumníkov v Bratislave. No tento rok sme si to 29.9.2017 namierili do Žiliny, kde sa táto akcia konala tiež. Išla s nami naša triedna pani učiteľka Vierka Píšová  a pani učiteľka fyziky a matematiky Kákošová.


C:\Users\Emka Jencova\Pictures\ŠKOLSKÝ ROK 2017 2018\noc výskumníkov\DSCN1089.JPGC:\Users\Emka Jencova\Pictures\ŠKOLSKÝ ROK 2017 2018\noc výskumníkov\DSCN1088.JPG

TÝŽDEŇ VEDY A VÝSKUMU  – Dňa 26.10.2017 sme (8.A) sa išli pozrieť do Bratislavy, kde  sa na bratislavskom  gymnáziu pre intelektovo nadané deti konal Týždeň vedy a výskumu. Boli tam pre nás pripravené rôzne zaujímavé akcie. Mohli sme si vyrobiť mydlo, sledovať minerály, DNA jahôd, pozrieť si chov napr. strašiliek, hadov a iných zaujímavých domácich maznáčikov. Išla s nami naša triedna pani učiteľka Vierka Píšová a pani učiteľka Kákošová.


C:\Users\Emka Jencova\Pictures\ŠKOLSKÝ ROK 2017 2018\bratislava nadaná škola\DSCN1126.JPGC:\Users\Emka Jencova\Pictures\ŠKOLSKÝ ROK 2017 2018\bratislava nadaná škola\DSCN1130.JPG
C:\Users\Emka Jencova\Pictures\ŠKOLSKÝ ROK 2017 2018\bratislava nadaná škola\DSCN1139.JPG


prispela: Emka Jenčová (8.A)

 

 

 

 

 

 

 

staršie príspevky: ...................................................................................................................................................................................................................................
 
 

Srdečne pozývame rodičov, ale i širokú verejnosť, na školské kolo ročníkových prác, 

ktoré sa bude konať v stredu 31.5.2017 v triede 5.A (začiatok o 8.00 hod.)

Víťazi zo školského kola postupujú na Malú vedeckú konferenciu - celoslovenská prezentácia ročníkových prác, ktorá bude v júni.

 

Zoznam účastníkov šk.kola a ich témy:
 
1.   Filip Čulák, 1.A, Automobil
2.   Matyáš Šulek, 2.A, Papier
3.   Radka Bohušová, 2.A, Vírusy a antivírusy
4.   Matúš Bača, 3.A, Dobývanie vesmíru
5.   Martin Straka, 3.A, Vetrone
6.   Tomáš Kuník, 4.A, Vzdialenosti vesmírnych telies
7.   Benjamín Jakub Trokan, 4.A, Hyperloop
8.   Barbora Jenčová, 5.A, Okuliare
9.   Katarína Balážová, 5.A, Vojaci
10. Timur Tománek, 7.A, Tajná sila pyramíd
11. Matúš Čarnogurský, 7.A, Burza cenných papierov
12. Karin Jakubcová, 7.A, Spoločenské hry
13. Pavol Ďurík, 7.A, Prvky
14. Hana Tadlánková, 8.A, Japonsko
15. Boris Kolesár, 8.A, Najmocnejšie krajiny, ktoré sa ešte po roku 1500 museli zjednotiť

 

 

 .   .   .

 

 

 

 

Prezentácie ročníkových prác v triedach Aprogen

 
Od septembra sa už školský rok posunul o pár krokov vpred a nastal čas, keď naši žiaci budú prezentovať svoje ročníkové práce  pred spolužiakmi, rodičmi, učiteľmi a možno aj pred Vami. Prezentácie sú výsledkom ich niekoľko mesačnej práce s témou, ktorú si sami vybrali a spracovali v predpísanej forme:
pre 1. - 3.ročník - plagáty, nákresy
pre 4.- 9. ročník - textová forma (Word) + digitálna prezentácia (Power Point)
Ak chcete vidieť, ako žiaci zvládli spracovať neraz aj náročné témy, kontaktujte triedneho učiteľa alebo vedenie ZŠ Kubranská.  Ste srdečne pozvaní!
Od septembra sa už školský rok posunul o pár krokov vpred a nastal čas, keď naši žiaci budú prezentovať svoje ročníkové práce  pred spolužiakmi, rodičmi, učiteľmi a možno aj pred Vami. 
Prezentácie sú výsledkom ich niekoľko mesačnej práce s témou, ktorú si sami vybrali a spracovali v predpísanej forme:
 
- pre 1. - 2.ročník - plagáty, nákresy
- pre 3. - 9. ročník - textová forma (Word) + digitálna prezentácia (Power Point)
 
Ak chcete vidieť, ako žiaci zvládli spracovať neraz aj náročné témy, kontaktujte triedneho učiteľa alebo vedenie ZŠ Kubranská.  
 
Ste srdečne pozvaní!
 
NAŠE TÉMY ROČNÍKOVÝCH PRÁC:
 

1.A - triedna učiteľka  PaedDr. D. Glončáková, termín prezentácie 24. máj 2017

 
 

2.A - triedna učiteľka Mgr. K. Gejdošová, termín prezentácie 18. máj 2017

 
 

3.A - triedna učiteľka Mgr. E. Zahradníková, termín prezentácie 11. máj 2017

 
 

4.A - triedna učiteľka PaedDr. J. Ondrejíčková, termín prezentácie 16. máj 2017

 
 

5.A - triedny učiteľ Mgr. M. Zachara, termín prezentácie 18. máj 2017

 
 

7.A -  triedna učiteľka Mgr. V. Píšová, termín prezentácie 2. - 3. máj 2017

 
 

8.A -  triedna učiteľka Mgr. J. Capáková, termín prezentácie 11. máj 2017

 
 

Vyjadrite svoj názor...

Prečo ste dali svoje dieťa do APROGENu? Napíšte aké výhody, resp. nevýhody Vám z toho plynú... Váš názor nás zaujíma a pomôže pri rozhodovaní pre ostatných....