2%

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby.pdf (122834)

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti.pdf (94990)
 

Opäť, aj v tomto roku, Vás prosíme o 2% z Vašich daní....pre rozvoj intelektovo nadaných detí.
 
 
 

 

 

Súťaž ukončená! Ceny odovzdané ;-)

1.miesto: Richard Kužela 4.A
2.miesto: Ema Jenčová 8.A
3.miesto: Filip Šalamon 4.A
4.miesto: Katarína Balážová 6.A
5.miesto: Jozef Mitocha 8.A
 
Prémiovú cenu - riaditeľské voľno získala 4.A
 
Srdečne blahoželáme....a ďakujeme....
 
 

Občianske združenie DELFÍN v Trenčíne

Kubranská 80, 91101 Trenčín

IČO: 37912691

DIČ: 2021707171

vyhlasenie.pdf (136784)
 

Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (77,4 kB)

 

prípadne tlačivo: https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=2787

 

 

 

Občianske združenie DELFÍN bolo založené 13.11.2002 rodičmi detí s intelektovým nadaním.

Predmetom činnosti združenia 

- aktívne podporovať vzdelávanie nadaných detí, špeciálne v intelektovej oblasti nadania

- zabezpečiť potrebné nadštandardné učebné pomôcky, skvalitňovať prostredie v triedach, podporovať vzdelávanie a profesionálny rast pedagogických zamestnancov

- úzko spolupracovať s vedením ZŠ a s ŠKD , so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, s mimovládnymi organizáciami v prospech rozvoja osobnosti detí a budovania dobrého mena školy

 

Členstvo  v OZ Delfín:

Členom OZ Delfín sa môže stať každý dospelý občan SR, ktorý sa chce zúčastňovať na jeho činnosti a súhlasí s stanovami združenia.

V súčasnosti má OZ Delfín 11 členov a členmi Správnej rady sú:

1. Mgr. Xénia Tobolková Jarošová - predsedníčka OZ  (xeniajarosova@stonline.sk)

2. Jana Šalamonová (j.salamonka@gmail.com)

3. Marianna Jenčová (jencova.marianna@gmail.com)

V prípade záujmu stať sa aktívnym členom OZ Delfín a podieľať sa na rozhodovaní o efektívnom použití finančných prostriedkov združenia nás kontaktujte na uvedených adresách.

 

V mene všetkých detí Vám ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.