použité prostriedky

Pre Vašu lepšiu  informovanosť o činnosti združenia, Vám dávame do pozornosti nákupy a podujatia zrealizované s finančnou podporou združenia v predchádzajúcom období.

Školský rok 2015/2016: nákup dataprojektoru do terajšej 4.A, laminátora s fóliami, zakúpenie CD príručky z Biológie, hry Chemplay, učebníc programovania, uhradenie prenájmu ľadovej plochy a priestorov Piaristického gymnázia, uhradenie školenia pre pani učiteľky a nahrávanie Piesne mieru, podpora MDD v školskom klube, preplatenie opravy a tonerov do tlačiarne

Školský rok 2016/2017, 1.polrok:  zakúpenie súboru učebníc Školienka, kníh v anglickom jazyku a Slovníkov cudzích slov, zakúpenie koberca a projektoru k interaktívnej tabuli v spolupráci s OZ Archa

Ďakujeme