Literatúra - nadané deti:

Jolana Laznibatová – Nadané dieťa jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie 

Je to kniha pre všetkých, ktorí majú nadané dieťa, určená nielen učiteľom, ale najmä rodičom.

 

Jolana Laznibatová – Nadané dieťa

Táto kniha vznikla ako výsledok mnohých stretnutí s rodičmi nadaných detí, prednášok, seminárov s rodičmi, psychológmi, pedagógmi.