Vytvorenie tejto stránky bolo iniciované rodičmi a učiteľmi nadaných detí s cieľom bližšie oboznámiť verejnosť s programom Aprogen slúžiacim pre vyučovanie intelektovo nadaných žiakov. Triedy, v ktorých sa vyučujú deti podľa tohto programu sú súčasťou ZŠ Kubranská. 

Budeme radi, ak na našej stránke získate potrebné informácie o tom, či sa aj vaše dieťa prejavuje ako intelektovo nadané, ako mu možno poskytnúť čo najlepšie možnosti jeho vzdelávania s ohľadon na jeho špecifické potreby a umožniť mu tak s radosťou získavať nové vedomosti a informácie.