Deň Zeme - upratovanie areálu školy, 4. 4. 2014

Deň Zeme - upratovanie areálu školy, 4. 4. 2014

Aj tento rok žiaci pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme ( 22. apríl) upratovali a čistili areál školy. Žiaci prvého stupňa vyčistili priestory, kde trávia väčšinu svojho času počas pobytu v školskom klube a druhý stupeň v priebehu budúceho týždňa vyčistí priestory okolo ihriska s umelým povrchom, priestory v sade a pri skleníku. Dobrý pocit z vykonanej práce mali všetky deti a sú hrdé, že mohli takto pomôcť prostrediu, v ktorom trávia čas každý deň.

Viac foto si môžete pozrieť v našej fotogalérii.