Matematická olympiáda PANGEA

Matematická olympiáda PANGEA

Dňa 30. 4. 2014 sa konalo celoslovenské finále Matematickej olympiády Pangea v Bratislave. Účasť v celoslovenskom finále si zabezpečili aj dvaja naši žiaci Michal Staník a Matej Kleman, obaja z 8.A triedy, pod vedením Mgr. Marty Kákošovej. Svoju matematickú výnimočnosť potvrdili, keď s plným počtom bodov obsadili obaja 1. - 6. miesto. Chlapcom gratulujeme a želáme ešte veľa matematických úspechov.

Pangea je celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl. V roku 2013 sa súťaže zúčastnilo viac ako 76 000 žiakov z 11 krajín Európy. 
Z nich viac ako 22 000 žiakov približne zo 190 stredných škôl bolo zo Slovenskej republiky. 
Matematická olympiáda Pangea má podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavným autorom matematickej olympiády Pangea je nemecké neziskové vzdelávacie združenie Academy e.V. so sídlom vo Frankfurte. Na Slovensku je hlavným organizátorom súťaže spoločnosť Bystra Education, s.r.o. so sídlom na Obchodnej ul. v Bratislave.