Trenčiansky robotický deň 2014

Trenčiansky robotický deň 2014

V dňoch 2. - 3. 4. 2014 sa konal už deviaty ročník Trenčianskeho robotického dňa.  Vzhľadom na našú výbornú polohu školy v blízkosti výstaviska EXPO CENTER, túto výstavu každoročne navštevujeme. Témou tohto ročníka bolo Robohranie, čo si naši žiaci z tried 1.A, 2.A, 3.A a 5.A  aj naozaj užili. Mali možnosť ovládať rôzne roboty, niektoré im dokonca načapovali kofolu, vyskúšali si prácu s robotom, ktorého úlohou je zneškodniť muníciu, navštívili planetárium z hvezdárne v Hlohovci, pohladkali si robotického psíka, sledovali zásah hasičského požiarneho zboru v Trenčíne pri likvidácii požiaru na motorovom vozidle, viezli sa v elektromobile a mnoho ďalších zaujímavostí. 

Náš žiak Jakub Arbet z 8.A zostrojil vlastného robota zo stavebnice LEGO (LEGO MINDSTORMS NXT 2.0), s ktorým mal možnosť súťažiť. Kto túto výstavu navštívil, určite neľutoval. Foto si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Určite sa tejto výbornej akcie zúčastníme aj budúci rok.