Triedny učiteľ: PaedDr. Dagmar Glončáková
Počet žiakov: 11, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 5 


    Meno Priezvisko   
 1.  Bajza Oliver  
 2.  Čulák Filip  
 3.  Dulák Marek  
 4.  Hudec Timotej  
 5.  Kováč Adam  
 6.  Kubínyiová Alica  
 7.  Loviška Šimon  
 8.  Reseteričová Erica  
 9.  Scheerová Lucia  
 10.  Šulková Nela  
 11.  Vrzoňová Veronika