Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Benešová
Počet žiakov: 12, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 3 


    Meno Priezvisko   
 1.  Benko Dušan  
 2.  Čarnogurský Michal  
 3.  Ďurík Viliam  
 4.  Gonos Samuel  
 5.  Masár Timea Leah  
 6.  Mikloš Jakub  
 7.  Pavlíková Soňa  
 8.  Šulek Jonáš  
 9.  Šulíková Karolína  
 10.  Tobolka Aram  
 11.  Trokan Benjamín Jakub  
 12.  Vrzoň Lukáš