Finále iHRA v Košiciach

 

Dňa  26. apríla 2017 sa nadšení programátori z triedy 5.A (Júlia Maliariková, Zuzana Mareková, Martin Šamaj, Matej Pučko, Peter Urbanovský) spolu s p. učiteľkou Marekovou vybrali do Košíc na finále celoslovenskej súťaže iHRA.  iHRA je súťaž v tvorbe počítačových hier s voľnými pravidlami, hra môže byť vytvorená v akomkoľvek programovacom jazyku.

Už ráno o piatej sa museli žiaci stretnúť na železničnej stanici v Trenčíne, aby stihli zahájenie súťaže, ktorá začínala 10:30 v Košiciach na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Najprv predstavili svoje hry študenti z miestnej univerzity a po päťminútovej prestávke prezentovali svoje hry žiaci zo základných škôl. Julka s Matejom prezentovali hru Coin Drop vytvorenú v programe Game Maker a tešili sa z ocenenia Najlepšia 2D skákačka. Hru vytvorili v programe Game Maker a hra má šesť levelov. Zuzka, Martin a Peťo sa umiestnili na krásnom treťom mieste s hrou Potvorka vytvorenou v programe Imagine – www.potvorka.tk. Ako poslední prišli na rad žiaci zo stredných škôl. Do súťaže sa spolu zapojilo 39 hier a do záverečnej prehliadky hier postúpilo 27 najlepších.

Vďaka účasti vo finále mali žiaci možnosť vidieť veľa zaujímavých hier, získali mnoho skúseností a podnetov, ktoré im určite pomôžu pri tvorbe hry do budúceho ročníka.

Po skončení súťaže si žiaci prezreli najznámejšie námestie v Košiciach, nazreli do Dómu svätej Alžbety a so zmrzlinou v ruke sa vybrali na cestu späť do Trenčína.

Všetky hry, ktoré boli prezentované, budú k dispozícii na stránkeweb.ics.upjs.sk/ihra.

Dňa  26. apríla 2017 sa nadšení programátori z triedy 5.A (Júlia Maliariková, Zuzana Mareková, Martin Šamaj, Matej Pučko, Peter Urbanovský) spolu s p. učiteľkou Marekovou vybrali do Košíc na finále celoslovenskej súťaže iHRA.  iHRA je súťaž v tvorbe počítačových hier s voľnými pravidlami, hra môže byť vytvorená v akomkoľvek programovacom jazyku.

Už ráno o piatej sa museli žiaci stretnúť na železničnej stanici v Trenčíne, aby stihli zahájenie súťaže, ktorá začínala 10:30 v Košiciach na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Najprv predstavili svoje hry študenti z miestnej univerzity a po päťminútovej prestávke prezentovali svoje hry žiaci zo základných škôl. Julka s Matejom prezentovali hru Coin Drop vytvorenú v programe Game Maker a tešili sa z ocenenia Najlepšia 2D skákačka. Hru vytvorili v programe Game Maker a hra má šesť levelov. Zuzka, Martin a Peťo sa umiestnili na krásnom treťom mieste s hrou Potvorka vytvorenou v programe Imagine – www.potvorka.tk. Ako poslední prišli na rad žiaci zo stredných škôl. Do súťaže sa spolu zapojilo 39 hier a do záverečnej prehliadky hier postúpilo 27 najlepších.

Vďaka účasti vo finále mali žiaci možnosť vidieť veľa zaujímavých hier, získali mnoho skúseností a podnetov, ktoré im určite pomôžu pri tvorbe hry do budúceho ročníka.

Po skončení súťaže si žiaci prezreli najznámejšie námestie v Košiciach, nazreli do Dómu svätej Alžbety a so zmrzlinou v ruke sa vybrali na cestu späť do Trenčína.

Všetky hry, ktoré boli prezentované, budú k dispozícii na stránkeweb.ics.upjs.sk/ihra.