Imagine Logo Cup a Scratch Cup

Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do programátorskej súťaže Imagine Logo Cup a Scratch Cup, ktorú organizuje Katedra základov a vyučovania informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Tento rok sa súťaž konala v stredu 10. mája 2017. 

Do časti Imagine Logo Cup sa zapojili štyria žiaci z našej školy Mareková Zuzana (5.A), Čarnogurský Michal (4.A), Urbanovský Peter (5.A) a Trokan Benjamín (4.A). Spomedzi 61 žiakov z celého Slovenska sa najlepšie umiestnila Zuzana – 13. miesto, Michal 19. miesto, Peter 20. miesto a Benjamín 23. miesto.

Programovanie v programe Scratch si vyskúšalo až 214 žiakov z celého Slovenska. Aj tu naši žiaci predviedli slušné výkony:

29. miesto -  Urbanovský Peter (5.A)

29. miesto – Čarnogurský Matúš (7.A)

47. miesto – Miškolci Marek (7.A)

53. miesto – Kolesár Boris (8.A)

58. miesto – Maliarik Samuel (8.A)

69. miesto – Jargaš Tomáš (8.A)

82. miesto – Bučeková Ráchel (7.A)

86. miesto – Pučko Matej (5.A)

99. miesto  - Hostačný Ján (8.A)

116. miesto – Kmentová Alexandra (7.A)

Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Tešíme sa na budúci ročník.