Logická olympiáda

 

V stredu 12. apríla 2017 sa konal už 5. ročník Logickej olympiády. Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je celoslovenskou súťažou pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií. Súťaž prebieha pravidelne (od roku 2013) v školských kolách, následne v celoslovenskom finálovom kole, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Prešove.  

Aj tento rok sa naši najúspešnejší riešitelia školského kola zúčastnili celoslovenského finále. Našu školu reprezentovali v kategórii A Tomáš Kuník a Michal Čarnogurský (obaja 4.A) a v kategórii B Oliver Trokan a Matúš Čarnogurský (obaja 7.A). Vynikajúce umiestnenie dosiahol Tomáš Kuník, keď v celoslovenskom finále obsadil krásne 2. miesto zo 43 súťažiacich. Súrodenci Michal a Matúš obsadili vo svojich kategóriách výborné 4. miesto a Oliver 20. miesto zo 48 súťažiacich. K nádherným výsledkom chlapcom blahoželáme a už teraz sa tešíme na 6. ročník súťaže.

V stredu 12. apríla 2017 sa konal už 5. ročník Logickej olympiády. Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je celoslovenskou súťažou pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií. Súťaž prebieha pravidelne (od roku 2013) v školských kolách, následne v celoslovenskom finálovom kole, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Prešove.  

Aj tento rok sa naši najúspešnejší riešitelia školského kola zúčastnili celoslovenského finále. Našu školu reprezentovali v kategórii A Tomáš Kuník a Michal Čarnogurský (obaja 4.A) a v kategórii B Oliver Trokan a Matúš Čarnogurský (obaja 7.A). Vynikajúce umiestnenie dosiahol Tomáš Kuník, keď v celoslovenskom finále obsadil krásne 2. miesto zo 43 súťažiacich. Súrodenci Michal a Matúš obsadili vo svojich kategóriách výborné 4. miesto a Oliver 20. miesto zo 48 súťažiacich. K nádherným výsledkom chlapcom blahoželáme a už teraz sa tešíme na 6. ročník súťaže.